Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Ολλανδός σοσιαλιστής βουλευτής ζητά στήριξη για την απελευθέρωση 2,700 Κουρδόπουλων από τα τουρκικά μπουντρούμια


Κουρδόπουλα της Τουρκίας [πηγή φωτογραφίας: http://weblog.sinteur.com/index.php/2006/04/26/turkey/]
‘Εμπροσθοφύλακας’
«Ολλανδός σοσιαλιστής βουλευτής ζητά στήριξη για την απελευθέρωση 2,700 Κουρδόπουλων από τα τουρκικά μπουντρούμια»
19 Ιουνίου 2010
μετάφραση από τα ολλανδικά άρθρου της ‘SP.nl’ [18/06/2010]

Ο βουλευτής Harry van Bommel υποστηρίζει τη διεθνή πρόσκληση για δράση ώστε να επιτευχθεί η απελευθέρωση των περίπου 2700 παιδιών Κούρδων από τις τουρκικές φυλακές. Με ερωτησή του στην Κάτω Βουλή στον Υπουργό Εξωτερικών Verhagen του ζητεί να ασκήσει πίεση στην Τουρκία προκειμένου να συμμορφωθεί με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε μιαν κατ’ ευθείαν έκκληση του προς την ολλανδική UNICEF -πρέσβειρα Monique van der Ven και Paul van Vliet- της ζητά να στηρίξει τη σχετική διεθνή δράση.
Εκτιμάται ότι 2700 παιδιά περίπου, κουρδικής καταγωγής - τα περισσότερα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων - κρατούνται με βάση το Νόμο για Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας. Άλλα 7000 περίπου παιδιά αναμένουν εκδίκαση. Φυλάκιση έξι ετών και άνω είναι οι προνοούμενες ποινές που αντιμετωπίζουν. Στην Τουρκία, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των παιδιών κάνουν έκκληση προς το τουρκικό Κοινοβούλιο προκειμένου να υιοθετήσει μιαν τροπολογία, πριν από τις θερινές διακοπές, που να διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα απελευθερωθούν. Η Σουηδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Kurdocide Watch Chak αποφάσισε αυτή την εβδομάδα να ζητήσει απο την UNICEF να υιοθετήσει την εν λόγω πρόσκληση, διότι σε αυτήν τη φρικτή κατάσταση δεν φαίνεται να έρχεται τέλος.
Van Bommel: «Είναι επείγον, και μια διεθνής εκστρατεία μπορεί να επιταχύνη την απελευθέρωση των παιδιών αυτών. Ο Υπουργός Verhagen ορθώς άσκησεν κριτική πέρυσι στην Τουρκία γιατί είχεν κάνει την Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Παιδιού εξαιρετέαν απο τον αντι-τρομοκρατικό νόμο. Τώρα που όλο και περισσότερα παιδιά κλείνονται στις φυλακές, ο Υπουργός δεν μπορεί να τηρεί σιγή. Φυσικά, ελπίζω επίσης ότι η Monique van de Ven και ο Paul van Vliet θα αναλάβουν αμέσως δράση».
Με το νόμο για Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας στην Τουρκία, που ετέθη σε ισχύ το 2006, η Τουρκία έθεσεν εαυτόν σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που ορίζει ότι τα παιδιά υπόκεινται σε ξεχωριστό σύστημα δικαιοσύνης ειδικά για ανηλίκους. Μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται φυλάκιση των παιδιών και σε τέτοιαν περίπτωση θα πρέπει να διευκολύνεται και η καλή επαφή μεταξύ των παιδιών και των γονέων τους. Η άποψη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ότι η Τουρκία δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Επι πλέον, η μεταχείρησή τους στις φυλακές είναι απαράδεκτη. Στις αρχές Μαΐου, τα παιδιά σε φυλακή του Ντιγιαρμπακίρ ήρθαν εξεγέρθηκαν, λόγω της κακής ιατρικής περίθαλψης.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
‘SP.nl’
«Van Bommel vraagt steun Unicef-ambassadeurs voor vrijlating Koerdische kinderen»
18 June 2010

Tweede Kamerlid Harry van Bommel steunt de internationale oproep om in actie te komen voor de vrijlating van de ongeveer 2700 Koerdische kinderen die in Turkije in de gevangenis zitten. In Kamervragen aan minister Verhagen vraagt hij druk uit te oefenen op Turkije om het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind na te leven. In een rechtstreekse oproep aan de Nederlandse UNICEF-ambassadeurs Monique van der Ven en Paul van Vliet vraagt hij hen de internationale actie te ondersteunen.
Naar schatting 2700 Koerdische kinderen, het merendeel opgepakt bij demonstraties, zitten vast op basis van de Wet Bestrijding Terreur. Nog eens 7000 kinderen wachten op berechting. Gevangenisstraffen van zes jaar of langer zijn daarbij aan de orde van de dag. In Turkije dringen kinderrechtenactivisten er bij het Turkse parlement op aan om nog voor het zomerreces een wetswijziging aan te nemen die ervoor zorgt dat de kinderen worden vrijgelaten. De Zweedse mensenrechtenorganisatie Kurdocide Watch-CHAK besloot deze week Unicef te vragen zich bij die oproep aan te sluiten omdat aan deze erbarmelijke situatie maar geen einde komt.
Van Bommel: “Haast is geboden en een internationale actie kan vrijlating van deze kinderen bespoedigen. Vorig jaar heeft minister Verhagen terecht kritiek geuit op het feit dat Turkije het Kinderrechtenverdrag ondergeschikt maakte aan anti-terreurwetgeving. Nu steeds meer kinderen worden opgesloten mag de minister niet zwijgen. Verder hoop ik natuurlijk dat Monique van de Ven en Paul van Vliet zich bij de actie zullen aansluiten.”
Met het instellen van de Wet Bestrijding Terreur in 2006 handelt Turkije in strijd met het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind waarin wordt gesteld dat kinderen onder het jeugdrecht moeten vallen. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen is gevangenisstraf voor kinderen toelaatbaar en ook dan moet een goed contact tussen kinderen en hun ouders mogelijk blijven. Aan die voorwaarden voldoet Turkije niet, zo menen mensenrechtenverdedigers. Ook de behandeling in de gevangenis is onaanvaardbaar. Begin mei kwamen kinderen in de gevangenis van Diyarbakir in opstand vanwege de slechte medische verzorging.

Ηλεκτρονική διεύθυνση άρθρου: http://www.efylakas.com/archives/6856

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου