Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΡΙΟ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΑ

ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΤὴν 12.1.2011, ἡμέραν Τετάρτην καὶ ὥραν 6ην μ.μ.εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν θὰ ἔχωμεν τὴν μεγάλην ἐκπολιτιστικήν μας βραδιάν.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μουσικοχορευτικὸν συγκρότημα τοῦ κ. Γεωργίου Δαλιάνη μὲ παραδοσιακὰ χορευτικὰ τραγούδια, ὅπου θὰ μᾶς τραγουδήσῃ καὶ ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρῖστος Κυριακόπουλος, ὡς γνωστὸν θὰ βραβεύσωμεν:
α) Τὸν πρώην Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἀείμνηστον Τάσσον Παπαδόπουλον. Τὶς τιμητικὲς διακρίσεις θὰ παραλάβῃ ὁ Πρέσβυς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Ἰωσήφ Ἰωσήφ.
β) Τὴν διδασκάλισσα, Ἑλένην Φωκᾶ, ποὺ ἦτο ἐγκλωβισμένη ἐπὶ 23 ὁλόκληρα ἔτη εἰς τὰ κατεχόμενα τῆς Κύπρου καὶ δὲν
ἠδύνατο νὰ μεταβῇ οὔτε σὲ ἰατρούς. Ὅταν τελικῶς κατώρθωσεν νὰ πάῃ εἰς τοὺς ἰατρούς, δὲν τῆς ἐπέστρεψαν οἱ Τοῦρκοι νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν κατοικίαν της.
γ) Τὴν ἐπίτιμον Γενικὴ Γραμματέα τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, ἐκπαιδευτικὸν τέχνης, κυρία Ρένα Ἠλία-Ἀνούση.

Κύρια ὁμιλήτρια θὰ εἶναι ἡ ἡρωίδα δασκάλα Χαρὰ Νικοπούλου ἀπὸ τὰ Πομακοχώρια, τὴν ὁποίαν ἀπεμάκρυνε τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας κατόπιν παρεμβάσεως τοῦ Σάρνιτς, ὀργάνου τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἰς τὸ Κοσσυφοπέδιον, σήμερον Προξένου τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Κομοτηνὴν, «ἐργαζομένου» διὰ «Κοσσοβοποίησιν» τῆς Θράκης μας καὶ Ἕλληνες ἰθύνοντες γίνονται ἐκτελεστικά του ὄργανα.

Παρακαλοῦμεν, ὅπως ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ λαμπρύνετε διὰ τῆς παρουσίας σας ἐσεῖς, συγγενεῖς σας, φίλοι σας (καὶ ἐπισκέπτες τῆς ἐγκρίτου ἱστοσελίδος σας) τὴν ἑορτήν μας.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου