Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Ἀντίο Ἀκαδημία Πλάτωνος !!! ΘΕΛΩ 10 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΜΕ @@

Πέντε συνεχόμενες ἡμέρες περνῶ περίπου 3 ὦρες μέσα στὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο !!!


Ὑπάρχουν χῶροι μὲ φύλαξιν μόνον ἕνα συρματόπλεγμα,
''προστατεύοντας '' ἀνεκτιμήτου ἀξίας ἀμφορεῖς,μάρμαρα κίονες
καὶ πολλὰ καὶ διάφορα ἀκόμη εὐρήματα τῶν Γυμνασίων χώρων τῆς Ἀκαδημίας
ὅπου ὁ Μέγιστος Ἀριστοκλῆς,χάραξε τὸ ὄνομὰ του στὴν Παγκόσμια Ἰστορία...

Περπατῶντας περίπου 3 ὦρες ἡμερησίως,
ἀνακάλυψα τὴν ἀπουσία ἔστω καὶ μίας παροχῆς νεροῦ,
ἀκόμη καὶ στὶς παιδικὲς χαρὲς τοῦ χώρου !!!

Τὰ σκουπίδια πνίγουν τὸν χῶρο καὶ ἔψαξα τὴν αἰτία ὑπάρξεὼς τους !!!!

Ἀκόμη καὶ στὸ περιφραγμένο μὲ συρματοπλέγματα σπίτι τοῦ Ἀκαδήμου
ὄπου τὸ χρονολογοῦν περίπου τὸ 2500 πχ,
πρὶν δηλαδὴ μᾶς κατεβάσουν ἀπὸ τὰ δὲντρα οἱ ἰνδοευρωπαῖοι,
βάσει τῆς διδακτέας ὕλης τῆς Α΄Λυκείου ["η ἰνδοευρωπαϊκὴ καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων σελὶς 5 κεφάλαιον Α΄]
σπίτι ΕΠΤΑ δωματίων μὲ χῶρον λατρεῖας,ἀκόμη καὶ ἐκεῖ εἶνα ἀμφανεστάτη ἡ κυβερνητικὴ ἀδιαφορία !!!

Τὰ περισσότερα μάρμαρα εἶναι γεμάτα ΣΚΑΤΑ,
ἀπὸ τοὺ πακιστανοὺς ποῦ μένουν μόνιμα σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο !!!!!

Μιλάω γιὰ αὐτοὺς ποῦ τὸ Τρισάθλιον κράτος θέλει νὰ τοὺς φτιάξῃ Τζαμὶ,
μὲ δικὰ μας χρήματα,σὲ δικὸ μας χωράφι !!!!!

Αὐτοὶ λοιπὸν κοιμοῦνται σωρηδὸν ἐπάνω στὴν κληρονομιὰ μας,

Χέζουν ἐπάνω σὲ αὐτὴν
μολύνουν τὴν Ἱερότητα τῶν χώρων,
μοῦ στεροῦν τὸ δικαίωμα νὰ θρησκεύομαι ἐκεῖ,
ἐμποδίζουν τὸν ἔρωτα νὰ τυλίξῃ στὴν ἀγκαλιά του τὰ σχολιαρόπαιδα
ποῦ ἀνακαλύπτουν τὴν χαρὰν τοῦ φλέρτ...

Πολλὰ περιστέρια βρίσκω νεκρὰ σκελετωμένα...

Μᾶλλον οἱ γάτες ἔμαθαν νὰ τὰ ξεπουπουλιάζουν !!!!

Ἀποῦσα ἡ Δημοτικὰ Ἀρχῆ !!!

Ἀποῦσα ἡ Ἀστυνομικὴ Ἀρχῆ !!!

Ἀποῦσα ἡ Ἐκκλησία ἡ ὁποῖα εἶναι κτισμένη ἐπάνω στὰ βήματα τοῦ Ἀριστοκλέους !!!

Μὰ τὸ χείριστον εἶναι ἡ ἀπουσία τῶν κατοὶκων τῆς περιοχῆς !!!!

Μιὰ χοῦφτα πακιστανοὶ χέζουν φτύνουν κατουροῦν καὶ μειώνουν
τὴν ἀγοραστικὴ ἀξία τῶν περιουσιῶν τους,
ἐξευτελίζουν τὴν πατρῶα Ἑλληνικὴν Ἡθικὴν,
ἐνοχλοῦν τὰ παιδιὰ τους ὁταν παίζουν ἡ περνοῦν ἀπὸ ἐκεῖ !!!

Ἄραγε ἐὰν πάω στὸ τζαμὶ τους καὶ χέσω κατουρήσω καὶ ἐγκατασταθῶ,
θὰ παραμείνω ζωντανὸς ἔστω καὶ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ;

Ζήτησα βοήθεια σήμερα τὸ πρωὶ,
καθὼς ἐσκιζα αὐτοσχέδια κρεββάτια τῶν πακιστανῶν '
ἀκριβῶς ἐπάνω σὲ σκαλισμένα μάρμαρα !!!!

Σώθηκα ἀπὸ ἕνα μηχανάκι!!! ποῦ ἔκοψε δρόμο
μέσα ἀπὸ τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο !!!!

Ἕλληνες !!!!!!

Ἀδιαφορεῖ ἡ Πολιτεῖα παντελῶς !!!!!

Ζητῶ τὴν βοήθειὰν σας !!!!

Θέλω δέκα παλληκάρια μὲ ἀρ.ίδια Ἑλληνικὰ,
νὰ πᾶμε στὸν χῶρο αὐτὸν καὶ νὰ βάλουμε χοιρινὲς μπριζόλες
μέσα στὰ λαρύγγια τῶν Βαρβάρων !!!

Μολύνουν τὴν κληρονομιὰ μας Μωρέ !!!!

Βοηθεῖστε με ἄμεσα πρὶν τοὺς κόψω τὰ κεφάλια καὶ καταστραφῶ !!!
Βοηθεῖστε με νὰ ''καθαρίσομε'' τὸν χῶρο !!!

Νὰ μεταδώσομε τὸ μήνυμα τῆς Ἐλεύθερης Πατρίδος
στὶς γειτονιὲς μας.....

νὰ τοὺς διώξομε ἐμεῖς !!!!

Πρὶν μᾶς φᾶνε,πρὶν βιάσουν τὶς κόρες μας,
πρὶν κάψουν τοὺς ναοὺς μας,
πρὶν πάρουν τὸ ψωμὶ μας,
πρὶν κηδεύσουν τὴν Ἑλλάδα μας !!!!

Βοηθεῖστε με νὰ παραμείνω ἀξιοπρεπῆς'''
νὰ παραμείνω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ !!!!!

Ζήτω ἡ Ἐλευθέρα Ἑλλάς !!!!

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς

Ἕλλην.
17-8-2010
damitir@hotmail .com

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΕΔΩ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου