Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

Γιατί η Συμφωνία ΑΗΚ-κατοχικών αρχών για την παροχή ρεύματος είναι παράνομη και καταδικαστέα.

"...α) Το ηλεκτρικό ρεύμα των κατεχομένων παράγεται σε ηλεκτροπαραγωγό σταθμό που είναι εγκατεστημένος επί παρανόμως κατεχόμενου και χρησιμοποιούμενου εδάφους από τον τούρκικο στρατό κατοχής και αντίθετα με τους περί παραγωγής και παροχής ηλεκτρισμού κανόνες δικαίου που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία διοχετεύεται δε προς την ΚΔ και καταλήγει στους καταναλωτές μέσω σύνδεσης με το δίκτυο της ΑΗΚ, η οποία (σύνδεση) γίνεται σε παρανόμως κατεχόμενο έδαφος από τον τούρκικο στρατό κατοχής.


β) Πωλείται προς του καταναλωτές συμβαλλόμενους με την ΑΗΚ αντίθετα με την θέληση τους, εκβιαστικά, και με επαχθείς οικονομικούς όρους, μέσω του διχτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΗΚ κατά παράβαση και των κανόνων που διέπουν τις συμβάσεις και που απαγορεύουν την παράνομη εκτέλεση τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

γ) Πωλείται υπό όρους που συνεπάγονται σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις επί της οντότητας και κυριαρχίας του κράτους της ΚΔ και της αξιοπρέπειας αυτού και των νομιμοφρόνων πολιτών του, καταναλωτών ηλεκτρισμού και άλλων, και πληγώνει καίρια και εν γνώση της ΑΗΚ και των αρμοδίων αρχών της ΚΔ τα αισθήματα πατριωτισμού δικαιοσύνης, νομιμοφροσύνης, και αξιοπρέπειας...".


(Απόσπασμα από την επιστολή του δικηγορικού γραφείου Λουκή Λουκαϊδη, ως εκπροσώπου της «Κίνησης για Ελευθερία και Δικαιοσύνη στην Κύπρο» προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Γενικό Εισαγγελέα, τον Πρόεδρο της ΑΗΚ και τονΠρόεδρο του ΚΕΒΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου